Hľadáte spoľahlivého partnera? Ja ponúkam:

  • Kvalitu – montujem produkty od renomovaných a osvedčených výrobcov, dodávam vždy profesionálne riešenie
  • Precíznosť – systém odovzdávam vždy dôsledne odskúšaný, doladený do posledného detailu a s preškolenou obsluhou
  • Odbornosť – disponujem potrebnými certifikátmi a montáž realizujem vždy v súlade s platnými technickými  aj právnymi normami
  • Diskrétnosť – garancia mlčanlivosti o spôsobe zabezpečenia vášho objektu je samozrejmosťou a je aj zmluvne ošetrená
  • Flexibilitu a dostupnosť – zákazníkom vychádzam maximálne v ústrety a to od prvotného kontaktu, po dobu montáže i pri následnom servise.

Cena za dodanie a montáž zabezpečovacieho systému, kamerového systému alebo vrátnika je závislá od požiadaviek zákazníka a rozsahu objektu. Ku každému zákazníkovi pristupujem individuálne a konečná cena vychádza z obhliadky a podrobnej technickej špecifikácie. Obhliadku poskytujem bezplatne a poradím Vám pri nej ideálne riešenie pre daný objekt.

O firme a o mne

Už niekoľko rokov spolupracujem so spoločnosťou JABLOTRON, ktorá je uznávanou medzinárodnou spoločnosťou v oblasti zabezpečenia a ovládania domácnosti. Ako certifikovaný partner tejto spoločnosti realizujem montáž špičkového inteligentného systému JABLOTRON 100+, ktorý predstavuje ideálne riešenie pre profesionálne zabezpečenie rôznych objektov ako sú firmy, bytové domy alebo aj väčšie podniky. Mám aj bohaté skúsenosti s montážou kamerových systémov HIKVISION a pri montáži audio/video vrátnikov sa zameriavam na overené značky XtendLan a DAHUA. Okrajovo sa v prípade potreby venujem aj drobným elektromontážnym prácam.

Zabezpečovacej technike som sa venoval značnú časť svojho profesijného života, pričom v minulosti som túto prácu vykonával v Českej republike. Dnes svoje služby ponúkam ako živnostník a snažím sa o veľmi ústretový a individuálny prístup, ktorý si väčšina klientov vyžaduje. Zabezpečenie každého objektu je veľmi špecifické, preto je moja filozofia individuálneho prístupu ku klientom veľmi žiadaná. Do každej zákazky vkladám svoje meno, takže každý systém po konzultácii s klientom sám osobne navrhnem, zrealizujem montáž a v budúcnosti ho aj sám budem servisovať.

Mojou výhodou oproti konkurencii je individuálny prístup ku každému klientovi a moje dlhoročné skúsenosti v oblasti zabezpečovacej techniky. V minulosti som v tejto oblasti pôsobil ako technik pre Políciu ČR. Náplňou mojej práce bola starostlivosť o kamerové systémy a zabezpečenie objektov, takže som sa často stretával s trestnou činnosťou páchateľov, ktorá súvisela s vlámaniami do rôznych objektov. Moje dlhoročné skúsenosti týkajúce sa správania takýchto páchateľov trestnej činnosti viem dnes zúročiť pri svojej práci, preto všetky moje návrhy zabezpečenia objektov vychádzajú z týchto skúseností.

Potrebné oprávnenia a certifikáty:

Certifikát Jablotron
Licencia Technická služba
Živnostenské oprávnenie
Odborná spôsobilosť v elektrotechnike §23